Kalendarium

* Od 5 do 30 września 2017 r. - piesza pielgrzymka do Santiago de Compostela
* bezterminowo: Akcja społeczna Zielone Bronowice

poniedziałek, 23 lipca 2018

Chrześcijaństwo w historii Pragi

Czy wiecie, ile kościołów znajduje się w Pradze? Wspięłam się na wzgórze, spojrzałam na miasto i policzyłam. Dokładnie 141 chrześcijańskich kościołów, cerkwi, zborów i kaplic. 64 z nich ulokowano w obrębie historycznej części miasta. Oczywiście, w praktyce musiałam użyć innej metody matematycznych kalkulacji. Wiele świątyń pozbawionych jest strzelistych wież, a ukształtowanie terenu uniemożliwia wizualne przeprowadzenie statystyk. W panoramie starówki najbardziej zaznacza się gotycki Kostel Matky Boží před Týnem - kościół Matki Boskiej przed Tynem. Pozostałe obiekty sakralne porachowałam korzystając z mapy. 


Początki czeskiej państwowości splatają się z działalnością misjonarzy Cyryla i Metodego oraz z panowaniem księcia Wacława dynastii Przemyślidów, który rozpoczął proces ugruntowania chrystianizacji Czech. Szczytowy rozwój chrześcijaństwa przypadł na rządy króla Karola IV Luksemburskiego w latach 1347–1378. Niewątpliwie wpływ na pobożność tego władcy miał fakt, że wychował się pod opieką Piotra Rogera, późniejszego papieża Klemensa VI.

Punktem zwrotnym stały się czasy panowania Wacława IV Luksemburskiego, który ukarał śmiercią arcybiskupa Jana Nepomucena za odmowę zdradzenia tajemnicy spowiedzi królewskiej małżonki, a następnie objął swoim protektoratem prekursora reformacji Jana Husa. Śmierć Husa doprowadziła do wybuchu powstania w Pradze, które ogarnęło całe Czechy i zapoczątkowało wojny husyckie. Ukształtował się odrębny Kościół taborycki (bracia czescy). Trwałym skutkiem epoki konfliktów religijnych pozostała niechęć do Kościoła rzymskokatolickiego. Do rozłamu religijnego w narodzie czeskim przyczyniło się wiele dziejowych zakrętów. Katolicyzm uważano za narzucony siłą przez monarchię Habsburgów, a odzyskanie niepodległości w 1918 r. świętowano apostazją. Konflikt osiągnął apogeum wraz z powstaniem Republiki Czechosłowackiej, a powojenna dyktatura komunistyczna utrwaliła podziały.

Kościół katolicki w Czechach dzieli się na dwie metropolie rzymskokatolickie oraz bizantyjsko-rusiński egzarchat apostolski. Do największych wyznań protestanckich należą: Ewangelicki Kościół Czeskobraterski, Czechosłowacki Kościół Husycki, Kościół Braterski, Wspólnoty Chrześcijańskie, Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Czeski Kościół Apostolski, Wolni Chrześcijanie i Unia Baptystyczna. Na terenie Czech działają dwie eparchie Kościoła Prawosławnego Czech i Słowacji.

Zapraszam na krótki spacer wokół praskich obiektów sakralnych, w większości związanych z wyznaniem rzymskokatolickim, chociaż nie był to efekt zamierzony. Na fotografiach możecie zobaczyć kolejno:

1. Kostel svatého Mikuláše (Staré Město) - kościół św. Mikołaja (Czechosłowacki Kościół Husycki),
2. Kostel svatého Petra na Poříčí - kościół św. Piotra, 
3. Kostel svatého Salvátora, Anežský klášter - kościół św. Salwatora przy klasztorze św. Agnieszki Czeskiej,
4. Kostel svatého Ignáce z Loyoly - kościół św. Ignacego, 
5. i 6. Kostel svatého Haštala - kościół św. Castulusa (budynek i detal),
7. Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského - kościół Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Antoniego z Padwy,
8. Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha - katedra św. Wita, Wacława i Wojciecha,
9. i 10. Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana) - kościół św. Mikołaja (budynek i detal),
11. Chrám svatého Cyrila a Metoděje - cerkiew św. Cyryla i Metodego (Kościół Prawosławny Czech i Słowacji),
12. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Karla Velikého - kościół Wniebowzięcia NMP i św. Karola,
13. Bazilika svatého Petra a Pavla - bazylika św. Piotra i Pawła,
14. Kaple svatého Kříže u Apolináře - kaplica św. Krzyża.
Ostatnia wieża okazała się zmyłką. To nie jest kościół, ale Zemská porodnice u svatého Apolináře, czyli... Szpital Ginekologiczno-Położniczy. Kaplica Świętego Krzyża jest integralną częścią budynku i znajduje się nad holem wejściowym na pierwszym piętrze.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz